Chojny – cennik

Cennik

Dzieciom należącym do naszego Klubu Malucha zapewniamy opiekę, wybór zajęć oraz wyżywienie w ramach karnetu. Ile wynoszą całkowite koszty pobytu w naszej placówce? Można je podzielić na stałe (w ramach wybranego karnetu) oraz dodatkowe.

 

Honorujemy dofinansowanie do pobytu dziecka w Klubie dziecięcym.

Wszystkie podane ceny nie uwzględniają dofinansowania w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego 2022 (RKO).

 

7:00-17:00 (10 godz):

  Wpisowe: 500 zł;
  Czesne: 1250 zł;
  Wyżywienie: 17 zł dziennie (w zależności od obecności)
 • śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek
 • posiłki przygotowywane są przez profesjonalną firmę cateringową po konsultacji z dietetykiem oraz z uwzględnieniem potrzeb dzieci

 

Karnet adaptacyjny: 8:00-14:00 (6 godz.) - tylko pierwszy miesiąc

  Wpisowe: 500 zł;
  Czesne: 1000 zł;
  Wyżywienie: 15 zł dziennie (w zależności od obecności; śniadanie, drugie śniadanie, obiad)

 

Karnet adaptacyjny: 8:00-12:00 (4 godz.) - tylko pierwszy miesiąc

  Wpisowe: 500 zł;
  Czesne: 900 zł;
  Wyżywienie: 7 zł dziennie (w zależności od obecności; śniadanie, drugie śniadanie)

 

Pobyt jednodniowy: 80 zł + wyżywienie 16,50 zł

Adaptacja 1 godzina: 25 zł

 

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA!

Za drugie dziecko (z rodzeństwa) czesne jest niższe o 10%.

 

Zajęcia w ramach czesnego:

 • rytmika;
 • bajkoterapia;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia ruchowe;
 • zajęcia taneczne;
 • język angielski;
 • montessori;
 • sensoplastyka.

 

Opłaty dodatkowe

Oprócz opłat w ramach czesnego możliwe jest wykupienie na przykład zajęć dodatkowych w ramach łódzkiego Klubu Malucha „Złota Kaczka”. 

 • logopedyczne (indywidualne): 80 zł/zajęcia;
 • logopedyczne (grupowe): 40 zł/zajęcia;
 • składka na ubezpieczenie wynosi  ok. 55 zł.

 

01.02.2020 - 28.02.2022 r. - realizujemy projekt dofinansowania.

Klub malucha „Złota Kaczka” jest zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Nr projektu RPLD.10.01.00-10-B010/19.
Oferujemy bezpłatną opiekę nad dziećmi (25 miejsc). Bezpłatna opieka - do 31.12.2021 r.

Wyżywienie jest płatne przez rodziców - 9 zł/dziennie za normalną dietę (180 zł miesięcznie).
Wyżywienie jest opłacane z góry do 10. dnia miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 13 1020 3408 0000 4802 0467 0693, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
W razie nieobecności dziecka w Klubie Malucha opłata z tytułu wyżywienia dziecka nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia dodatkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 5 zł, naliczanej w przypadku braku zgłoszenia jego nieobecności do godziny 17.00 poprzedniego dnia.