Strona główna » Złota Kaczka Śródmieście EN

Złota Kaczka Śródmieście EN

Projekt „Klub Malucha ZŁOTA KACZKA Śródmieście" realizowany jest przez firmę Zimalato Sp. z o.o.

Celem projektu jest „Ułatwienie powrotu na rynek pracy 25 rodziców (25K, 0M) zamieszkujących na terenie gminy Łódź, opiekujących się dziećmi w wieku 1 - 3 lat, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc w Klubie Malucha „ZŁOTA KACZKA” w Łodzi w okresie 01.06.2022 do 30.06.2023”.

W klubie malucha opieką objęte zostaną dzieci 25 rodziców zamieszkujących w Łodzi, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3, w tym:

  • 15 pracujących, w tym 7 przebywających na urlopach rodzicielskich
  • 4 bezrobotnych
  • 3 biernych zawodowo
  • 3 migrantów z Ukrainy, którzy opuścili ojczyznę wskutek działań wojennych.

Działania projektowe będą koncentrowały się na adaptacji lokalu na potrzeby opieki nad małymi dziećmi do lat 3, wyposażeniu sali pobytu dziennego, sypialni, szatni i kuchni dla 25 dzieci. W projekcie przewidziano zakupy niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, prowadzenie opieki nad dziećmi przez 13 mies.

Główne rezultaty projektu, to:

  • zakup wyposażenia do klubu malucha;
  • utworzenie 25 miejsc w Klubie Malucha "ZŁOTA KACZKA Śródmieście" w Łodzi przy ul. Radwańskiej 23, lok. 1 w Łodzi;
  • objęcie opieką 25 dzieci rodziców zagrożonych wypadnięcie z rynku pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;
  • rodzice powrócą do pracy bądź zaczną jej aktywnie szukać.