Misja

Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności.