Cennik – Klub malucha “Złota Kaczka” w Łodzi

Klub malucha Złota Kaczka - cennik

Dzieciom należącym do naszego Klubu Malucha zapewniamy opiekę, wybór zajęć oraz wyżywienie w ramach karnetu. Ile wynoszą całkowite koszty pobytu w naszej placówce? Można je podzielić na stałe (w ramach wybranego karnetu) oraz dodatkowe. Oto jak wygląda cennik Klubu Malucha „Złota Kaczka” w Łodzi:

Karnet 7:00-17:00:

  Wpisowe: 600 zł;
  Czesne: 1200 zł;
  Wyżywienie: 14 zł dziennie (w zależności od obecności dziecka):
 • śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek
 • posiłki przygotowywane są przez profesjonalną firmę cateringową po konsultacji z dietetykiem oraz z uwzględnieniem potrzeb dzieci

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA!

Za drugie dziecko (z rodzeństwa) czesne jest niższe o 10% - nie pobieramy też wpisowego.

Karnet: 8:00-12:00

  Wpisowe: 600 zł;
  Czesne: 600 zł;
  Wyżywienie: 5 zł dziennie (w zależności od obecności dziecka):
 • śniadanie, drugie śniadanie

Pobyt jednodniowy: 80 zł

Zajęcia w ramach czesnego:

 • rytmika;
 • bajkoterapia;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia ruchowe;
 • zajęcia taneczne;
 • sensoplastyka;
 • montessori;
 • język angielski.

Pobyt w soboty:

8.00-12.00: 40 zł;

Opłaty dodatkowe

Oprócz opłat w ramach czesnego możliwe jest wykupienie na przykład zajęć dodatkowych w ramach łódzkiego Klubu Malucha „Złota Kaczka”. Cennik przedstawia się następująco:

 • Składka na ubezpieczenie wynosi 55 zł;
 • Pobyt dziecka w Klubie Malucha od 17.00 do 18.00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia - do 17:00 poprzedniego dnia - pocztą elektroniczną: infozlotakaczka@gmail.com. Płatność wynosi 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia zajęć logopedycznych:

 • indywidualnych: 80 zł za zajęcia;
 • w grupie 4 osób: 40 zł za zajęcia.

01.02.2020 - 28.02.2022 r. - realizujemy projekt dofinansowania.

Klub malucha „Złota Kaczka” jest zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Nr projektu RPLD.10.01.00-10-B010/19.
Oferujemy bezpłatną opiekę nad dziećmi (25 miejsc). Bezpłatna opieka - do 31.12.2021 r.

Wyżywienie jest płatne przez rodziców - 9 zł/dziennie za normalną dietę (180 zł miesięcznie).
Wyżywienie jest opłacane z góry do 10. dnia miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 13 1020 3408 0000 4802 0467 0693, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
W razie nieobecności dziecka w Klubie Malucha opłata z tytułu wyżywienia dziecka nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia dodatkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 5 zł, naliczanej w przypadku braku zgłoszenia jego nieobecności do godziny 17.00 poprzedniego dnia.